×

برچسب: #محمد_ظلي نيا #زبان_بدن #موفقيت #ارتباطات #هدفگذاري #تنگفت #روابط #ارتباط_موثر #فن_بيان #سخنوري #شادي #لبخند #سرزندگي #شادابي #كسب_كار #توانايي #موفقيت

18 دی 1398

مروارید در صدف

محمد ظلی نیا
13 آذر 1398

چطور یک زبان جدید بیاموزیم؟!

محمد ظلی نیا
25 آبان 1398

مراحل تصمیم گیری

محمد ظلی نیا
04 آبان 1398

چطور هدف تعیین کنیم؟

محمد ظلی نیا
30 مهر 1398

اولین قدم در ارتباط

محمد ظلی نیا
24 مهر 1398

سبک های ارتباطی

محمد ظلی نیا
23 مهر 1398

قاطعیت یا خشونت ؟!

محمد ظلی نیا
21 مهر 1398

آیا درونگرایی بد است؟!

محمد ظلی نیا
20 مهر 1398

هفت ثانیه اول تصمیمت چیه؟

محمد ظلی نیا
10 مهر 1398

چطور بدون لهجه سخنرانی کنیم؟

محمد ظلی نیا
08 مهر 1398

چطور برنامه ریزی داشته باشیم؟

محمد ظلی نیا
22 مرداد 1398

تن گفت چیست؟

محمد ظلی نیا