×

برچسب: . #محمدظلينيا #سخنراني #ترسازسخنراني #شكست _سخنراني #اميد #پيروزي #موفقيت #كنترلكردنخشم #كنترلكردنسخنراني #غلبه_برترس #ترس #تكنيك #راهكار #تكنيك_سخنراني #سخنراني #ارتباطات #فن_بيان

13 آبان 1398

چطور برنامه ریزی داشته باشیم؟

محمد ظلی نیا
24 مهر 1398

سبک های ارتباطی

محمد ظلی نیا
23 مهر 1398

قاطعیت یا خشونت ؟!

محمد ظلی نیا
08 مهر 1398

چطور برنامه ریزی داشته باشیم؟

محمد ظلی نیا
26 شهریور 1398

محمد ظلی نیا
04 شهریور 1398

مدیریت ترس از سخنرانی

محمد ظلی نیا