×

برچسب: #قضاوت #سخنوري #محمد_ظلي_نيا #ارامش #فن_بيان #سخنوري #تكنيك #ارتباطات #شيوايي_كلام #زيباسازي_كلام #انسجام_كلام #عملكرد #توانمندي #بيان #اشتياق #صحبت_كردن #ظلي_نيا #انرژي #شور_شوق

05 فروردین 1399

چطور فن بیان خوبی داشته باشیم؟!

محمد ظلی نیا
04 فروردین 1399

تند گویی در فن بیان

محمد ظلی نیا
01 بهمن 1398

چرا سطح انرژیمون میاد پایین؟

محمد ظلی نیا
29 دی 1398

چطور در مذاکره خوب عمل کنیم؟

محمد ظلی نیا
18 دی 1398

مروارید در صدف

محمد ظلی نیا
03 دی 1398

مواظب سنگ ریزه باشید!

محمد ظلی نیا
14 آذر 1398

چه تعریفی شایسته مدیریت است؟

محمد ظلی نیا
13 آذر 1398

چطور یک زبان جدید بیاموزیم؟!

محمد ظلی نیا
12 آذر 1398

دعوا در چت!

محمد ظلی نیا
09 آذر 1398

شگفت انگیز دست دهید

محمد ظلی نیا
25 آبان 1398

مراحل تصمیم گیری

محمد ظلی نیا
13 آبان 1398

چطور برنامه ریزی داشته باشیم؟

محمد ظلی نیا
11 آبان 1398

معجزه کلمات

محمد ظلی نیا
04 آبان 1398

چطور هدف تعیین کنیم؟

محمد ظلی نیا