×

برچسب: # صحبت_کردن #سخنرانی #محتوا #تمرین #تکرار #ارتباط #هدف #تمرین_تنفس #محمدظلینیا #ارتباط_موثر #سخنرانی #تسلط #گوش_کردن #نحوه_شروع

25 مهر 1398

خبر بد

محمد ظلی نیا
20 مهر 1398

چطور تمرکز قوی داشته باشیم؟!

محمد ظلی نیا
16 مهر 1398

تاثیر صدا در فن بیان

محمد ظلی نیا
14 مهر 1398

روش های سریع کاهش استرس

محمد ظلی نیا
10 مهر 1398

چطور بدون لهجه سخنرانی کنیم؟

محمد ظلی نیا
06 مهر 1398

قدرت کلمات

محمد ظلی نیا
01 مهر 1398

چگونه زمان خود را مدیریت کنیم؟

محمد ظلی نیا
30 مرداد 1398

چگونه صدای بهتری داشته باشیم؟

محمد ظلی نیا