×

برچسب: سخنرانی

ارابه
14 فروردین 1400

اثر ارابه موسیقی چیست؟

محمد ظلی نیا
ادمای سمی زندگی
13 اسفند 1399

آدمای سمی زندگیت رو حذف کن

محمد ظلی نیا
آداب معاشرت در محل کار
03 آذر 1399

آداب معاشرت در محل کار

محمد ظلی نیا
کنترل اضطراب در سخنرانی
24 آبان 1399

کنترل اضطراب در سخنرانی

محمد ظلی نیا
25 مهر 1398

خبر بد

محمد ظلی نیا
21 مهر 1398

آیا درونگرایی بد است؟!

محمد ظلی نیا
20 مهر 1398

چطور تمرکز قوی داشته باشیم؟!

محمد ظلی نیا
16 مهر 1398

تاثیر صدا در فن بیان

محمد ظلی نیا
10 مهر 1398

چطور بدون لهجه سخنرانی کنیم؟

محمد ظلی نیا
09 خرداد 1398

هوش هیجانی چیست؟

محمد ظلی نیا
09 اردیبهشت 1398

ارتباط و ارتباطات چیست؟

محمد ظلی نیا