×

برچسب: راه های افزایش انگیزه

04 فروردین 1399

تند گویی در فن بیان

محمد ظلی نیا
12 آذر 1398

دعوا در چت!

محمد ظلی نیا
30 مهر 1398

اولین قدم در ارتباط

محمد ظلی نیا
24 مهر 1398

سبک های ارتباطی

محمد ظلی نیا
23 مهر 1398

قاطعیت یا خشونت ؟!

محمد ظلی نیا
09 مهر 1398

چرا انگیزه نداریم؟!

محمد ظلی نیا
24 شهریور 1398

زیبا اندیشیدن را یاد بگیریم

محمد ظلی نیا
23 فروردین 1398

کارمندانی با ۷۰ درصد کارایی

پست وبیکو
20 فروردین 1398

۸ روش برای حفظ انگیزه

پست وبیکو