×

برچسب: استفاده از فرصت ها

04 فروردین 1399

تند گویی در فن بیان

محمد ظلی نیا
08 مهر 1398

چطور برنامه ریزی داشته باشیم؟

محمد ظلی نیا
06 مهر 1398

قدرت کلمات

محمد ظلی نیا
26 شهریور 1398

چشمانتان شما را لو میدهند !

محمد ظلی نیا
24 فروردین 1398

بهترین شدن در کسب و کار ( ۱ )

پست وبیکو