×

برچسب: ارتباط_موثر

24 مهر 1398

سبک های ارتباطی

محمد ظلی نیا
20 مهر 1398

هفت ثانیه اول تصمیمت چیه؟

محمد ظلی نیا
25 شهریور 1398

ارتباط مؤثر

محمد ظلی نیا
29 خرداد 1398

متدهای بازاریابی جدید چیست؟

محمد ظلی نیا