یکی از کلید های مهم برای موفقیت اعتماد به نفس است و کلسدی مهم برای اعتماد به نفس امادگی است
021-88539565 - 09120699830
دوره ترس از سخنرانی
1398/05/28 - 76 بازدید