فکر کردن کار مشکلی است برای همین بیشتر مردم قضاوت میکنند
021-88539565 - 09120699830
دوره مدیریت لهجه
2019/10/31 - 16 بازدید

59,000 تومان 15,000 تومان

شما در این محصول می‌آموزید که چطور لهجه خود را (برای هر شهر و منطقه‌ای که باشد) چطور مدیریت کنید و آنجایی که دوست دارید چطور با لهجه مطلوب بومی و آنجایی که دوست ندارید بدون هیچ لهجه‌ای صحبت کنید.

 

اصلاً‌ به چه چیزی لهجه گفته می‌شود؟

چرا برخی لهجه دارند ولی بعضی‌ها ندارند؟

فک کنم این چند مورد پایینی بهتر باشه👇🏻

🍁 عوامل منفی داشتن لهجه در مسیر موفقیت ما

🍁 اصلی ترین گام برای مدیریت لهجه

🍁 نقش اعتماد به نفس در مدیریت لهجه

🍁 تمرینات کاملا عملی برای کنترل لهجه

🍁 تقویت مهارت‌های شنیداری

🍁 تقویت حافظه شنیداری و به کار گیری آن

🍁 تقویت اجزای بیانی

توضیحات

شما در این محصول می‌آموزید که چطور لهجه خود را (برای هر شهر و منطقه‌ای که باشد) چطور مدیریت کنید و آنجایی که دوست دارید چطور با لهجه مطلوب بومی و آنجایی که دوست ندارید بدون هیچ لهجه‌ای صحبت کنید.