×
انسان قدرتمند

دریافت کتاب

انسان قدرتمند

روش‌هایی برای زندگی بهتر با ارتباطات

هنگامی که صبح از خواب بیدار می شویم و تا وقتی که به رختخواب برمیگردیم در حال ساختن ارتباط هستیم و طبق تحقیقاتی که انجام شده، هر فرد بیش از74 درصد از روز خود مشغول ساختن ارتباط با دیگران هست، حال این ارتباط میتواند بصورت حضوری، تلفنی و یا مجازی باشد.

در این کتاب آموزشی یاد خواهیم گرفت که چگونه بتوانید با چندین تکنیک خوب و تمرین این تکنیک ها بیان خوبی داشته باشید و بتوانید در زندگی خود با ارتباطات درست، زندگی شادتری داشته باشید.