×
خانه » مشتری ها » فاطمه الهیاری
30 آبان 1399

فاطمه الهیاری

تا قبل از این دوره من خیلی دوست داشتم کنفرانس بدم، سخنرانی کنم اما هیچوقت این علاقم رو بروز نمیدادم، اما الان میتونم داوطلب بشم و خیلی دوست دارم کنفرانس بدم.
ارتباط چشمی، انرژی کلامی و خیلی چیزا تو این دوره یاد گرفتم