×
خانه » مشتری ها » امیرحمزه موسی عرب
09 اسفند 1399

امیرحمزه موسی عرب

وقتی ویدیو معارفه دوره فن بیان آقای ظلی نیا رو دیدم متوجه فن بیان و زبان بدن قوی ایشان شدم و تحت تاثیر قرار گرفتم و در طول دوره تونستم استفاده های خیلی زیادی از محتوا ببرم و تمرین ها رو کامل انجام دادم.