×

دسته: ویدیو ها

01 خرداد 1399

آیا فن بیان به درد همه میخوره؟

محمد ظلی نیا
01 خرداد 1399

تاثیر استرس در ارتباطات

محمد ظلی نیا
01 خرداد 1399

ستایش

محمد ظلی نیا
01 خرداد 1399

چرا صدامون رو دوست نداریم؟

محمد ظلی نیا
22 اردیبهشت 1399

چگونه نفوذ کلام داشته باشیم؟

محمد ظلی نیا
20 اردیبهشت 1399

یوسف پیامبر

محمد ظلی نیا
17 اردیبهشت 1399

چطور صدای جذابی داشته باشیم؟

محمد ظلی نیا
13 اردیبهشت 1399

چطور در 30 ثانیه خودمان را معرفی کنیم؟

محمد ظلی نیا
11 اردیبهشت 1399

انیمیشن توربو

محمد ظلی نیا
08 اردیبهشت 1399

چطور متن سخنرانی خود را بنویسیم؟

محمد ظلی نیا
06 اردیبهشت 1399

ناحیه امن زندگی

محمد ظلی نیا
03 اردیبهشت 1399

مخاطب شناسی در سخنرانی

محمد ظلی نیا
01 اردیبهشت 1399

چگونه موضوع سخنرانی را انتخاب کنیم؟

محمد ظلی نیا
31 فروردین 1399

کنترل استرس

محمد ظلی نیا
28 فروردین 1399

هدف زندگی

محمد ظلی نیا
25 فروردین 1399

مهبانی از راه میرسد

محمد ظلی نیا