×

دسته: بازاریابی

07 فروردین 1399

چگونه یک سخنرانی را شروع کنیم؟

محمد ظلی نیا
23 اسفند 1398

برنامه ریزی در مذاکره

محمد ظلی نیا
29 خرداد 1398

متدهای بازاریابی جدید چیست؟

محمد ظلی نیا
12 اردیبهشت 1398

مدیریت بازاریابی

محمد ظلی نیا
08 اردیبهشت 1398

بازاریابی

محمد ظلی نیا