×

دسته: نیرو انسانی

ارابه
14 فروردین 1400

اثر ارابه موسیقی چیست؟

محمد ظلی نیا
۷ ویژگی مهم مدیر موفق
09 آذر 1399

۷ ویژگی مهم مدیر موفق

محمد ظلی نیا
22 تیر 1398

طوفان فکری چیست؟

محمد ظلی نیا
18 تیر 1398

تمرین های افزایش تمرکز

محمد ظلی نیا