×

دسته: کسب و کار

ارابه
14 فروردین 1400

اثر ارابه موسیقی چیست؟

محمد ظلی نیا
افزایش عملکرد
09 فروردین 1400

چطور عملکرد خودمان را افزایش دهیم ?

محمد ظلی نیا
اصول فروشندگی موفق چیست؟
09 دی 1399

اصول فروشندگی موفق چیست؟

محمد ظلی نیا
۷ ویژگی مهم مدیر موفق
09 آذر 1399

۷ ویژگی مهم مدیر موفق

محمد ظلی نیا
23 اسفند 1398

برنامه ریزی در مذاکره

محمد ظلی نیا
22 تیر 1398

طوفان فکری چیست؟

محمد ظلی نیا
18 تیر 1398

تمرین های افزایش تمرکز

محمد ظلی نیا
13 تیر 1398

رمز موفقیت در کار

محمد ظلی نیا
05 تیر 1398

هوش تجاری چگونه کار میکند؟

محمد ظلی نیا
03 تیر 1398

درآمد غیر فعال چیست؟

محمد ظلی نیا
22 خرداد 1398

5 راه تقویت هوش مالی چیست؟

محمد ظلی نیا
22 خرداد 1398

هوش مالی چیست؟

محمد ظلی نیا
01 خرداد 1398

افزایش فروش

محمد ظلی نیا