×

دسته: محیط کار و جامعه

آدم عصبی
21 فروردین 1400

چطور با ادم عصبی برخورد کنیم ؟

محمد ظلی نیا
تمرکز
19 فروردین 1400

چطور تمرکز خود را تقویت کنیم ؟

محمد ظلی نیا
ارابه
14 فروردین 1400

اثر ارابه موسیقی چیست؟

محمد ظلی نیا
پذیرای افکار دیگران
10 فروردین 1400

پذیرای افکار دیگران باشیم

محمد ظلی نیا
افزایش عملکرد
09 فروردین 1400

چطور عملکرد خودمان را افزایش دهیم ?

محمد ظلی نیا
ارتباط
07 فروردین 1400

تقویت مهارت های ارتباطی

محمد ظلی نیا
ترس و اضطراب
25 اسفند 1399

چرا وچگونه میترسیم ؟

محمد ظلی نیا
آیین دوست یابی
19 اسفند 1399

آیین دوست یابی وتاثیر آن بر افراد

محمد ظلی نیا
آداب معاشرت در محل کار
03 آذر 1399

آداب معاشرت در محل کار

محمد ظلی نیا
18 خرداد 1398

چگونه احوال پرسی کنیم؟

محمد ظلی نیا