×

دسته: دوستی

آدم عصبی
21 فروردین 1400

چطور با ادم عصبی برخورد کنیم ؟

محمد ظلی نیا
پذیرای افکار دیگران
10 فروردین 1400

پذیرای افکار دیگران باشیم

محمد ظلی نیا
افزایش عملکرد
09 فروردین 1400

چطور عملکرد خودمان را افزایش دهیم ?

محمد ظلی نیا
ارتباط
07 فروردین 1400

تقویت مهارت های ارتباطی

محمد ظلی نیا
ترس و اضطراب
25 اسفند 1399

چرا وچگونه میترسیم ؟

محمد ظلی نیا
آیین دوست یابی
19 اسفند 1399

آیین دوست یابی وتاثیر آن بر افراد

محمد ظلی نیا