×

دسته: خانواده

آدم عصبی
21 فروردین 1400

چطور با ادم عصبی برخورد کنیم ؟

محمد ظلی نیا
پذیرای افکار دیگران
10 فروردین 1400

پذیرای افکار دیگران باشیم

محمد ظلی نیا
ترس و اضطراب
25 اسفند 1399

چرا وچگونه میترسیم ؟

محمد ظلی نیا
آموزش دستشویی رفتن کودکان
23 اسفند 1399

آموزش دستشویی رفتن به کودکان

محمد ظلی نیا
آیین دوست یابی
19 اسفند 1399

آیین دوست یابی وتاثیر آن بر افراد

محمد ظلی نیا