×

دسته: مهارت های ارتباطی

19 اسفند 1398

روش های بهبود مهارت تصمیم گیری

محمد ظلی نیا
23 مرداد 1398

مشکلات ارتباطی چیست؟

محمد ظلی نیا
22 مرداد 1398

انگیزه درس خواندن در نوجوانان

محمد ظلی نیا
17 مرداد 1398

زبان بدن

محمد ظلی نیا
01 مرداد 1398

بهترین تکنیک های ارتباطی چیست؟

محمد ظلی نیا
18 خرداد 1398

چگونه احوال پرسی کنیم؟

محمد ظلی نیا
09 اردیبهشت 1398

ارتباط و ارتباطات چیست؟

محمد ظلی نیا