×

دسته: مهارت های ارتباطی

آدم عصبی
21 فروردین 1400

چطور با ادم عصبی برخورد کنیم ؟

محمد ظلی نیا
تمرکز
19 فروردین 1400

چطور تمرکز خود را تقویت کنیم ؟

محمد ظلی نیا
نه گفتن
16 فروردین 1400

چطور نه گفتن خود را تقویت کنیم

محمد ظلی نیا
ارابه
14 فروردین 1400

اثر ارابه موسیقی چیست؟

محمد ظلی نیا
پذیرای افکار دیگران
10 فروردین 1400

پذیرای افکار دیگران باشیم

محمد ظلی نیا
افزایش عملکرد
09 فروردین 1400

چطور عملکرد خودمان را افزایش دهیم ?

محمد ظلی نیا
ارتباط
07 فروردین 1400

تقویت مهارت های ارتباطی

محمد ظلی نیا
ترس و اضطراب
25 اسفند 1399

چرا وچگونه میترسیم ؟

محمد ظلی نیا
آموزش دستشویی رفتن کودکان
23 اسفند 1399

آموزش دستشویی رفتن به کودکان

محمد ظلی نیا
آیین دوست یابی
19 اسفند 1399

آیین دوست یابی وتاثیر آن بر افراد

محمد ظلی نیا
آداب معاشرت در محل کار
03 آذر 1399

آداب معاشرت در محل کار

محمد ظلی نیا
19 اسفند 1398

روش های بهبود مهارت تصمیم گیری

محمد ظلی نیا
23 مرداد 1398

مشکلات ارتباطی چیست؟

محمد ظلی نیا
22 مرداد 1398

انگیزه درس خواندن در نوجوانان

محمد ظلی نیا