×

دسته: صحبت کردن در جمع

ارابه
14 فروردین 1400

اثر ارابه موسیقی چیست؟

محمد ظلی نیا
آیین دوست یابی
19 اسفند 1399

آیین دوست یابی وتاثیر آن بر افراد

محمد ظلی نیا
۵ تمرین تقویت فن بیان
29 دی 1399

۵ تمرین تقویت فن بیان

محمد ظلی نیا
ترس از سخنرانی چیست؟
22 دی 1399

ترس از سخنرانی چیست؟

محمد ظلی نیا
کنترل اضطراب در سخنرانی
24 آبان 1399

کنترل اضطراب در سخنرانی

محمد ظلی نیا
ژست های دست در سخنرانی
11 تیر 1399

ژست های دست در سخنرانی

محمد ظلی نیا
تاثیر حرکات دست در گفت و گو
31 خرداد 1399

تاثیر حرکات دست در گفت و گو

محمد ظلی نیا
26 اردیبهشت 1399

قبل از سخنرانی چه کارهایی انجام دهیم؟

محمد ظلی نیا
23 اردیبهشت 1399

چگونه یک سخنرانی موثر ارائه دهیم؟

محمد ظلی نیا
21 اردیبهشت 1399

چگونه از سخنرانی خود نتیجه گیری کنیم؟

محمد ظلی نیا