×

دسته: فن بیان و سخنرانی

ارابه
14 فروردین 1400

اثر ارابه موسیقی چیست؟

محمد ظلی نیا
ارتباط
07 فروردین 1400

تقویت مهارت های ارتباطی

محمد ظلی نیا
آیین دوست یابی
19 اسفند 1399

آیین دوست یابی وتاثیر آن بر افراد

محمد ظلی نیا
شش شیوه مذاکره
29 بهمن 1399

شش شیوه مذاکره

محمد ظلی نیا
۵ تمرین تقویت فن بیان
29 دی 1399

۵ تمرین تقویت فن بیان

محمد ظلی نیا
ترس از سخنرانی چیست؟
22 دی 1399

ترس از سخنرانی چیست؟

محمد ظلی نیا
کنترل اضطراب در سخنرانی
24 آبان 1399

کنترل اضطراب در سخنرانی

محمد ظلی نیا
ژست های دست در سخنرانی
11 تیر 1399

ژست های دست در سخنرانی

محمد ظلی نیا
نمایش های مختلف شست در سخنرانی
10 تیر 1399

نمایش های مختلف شست در سخنرانی

محمد ظلی نیا
تاثیر حرکات دست در گفت و گو
31 خرداد 1399

تاثیر حرکات دست در گفت و گو

محمد ظلی نیا
18 خرداد 1399

چرا باید هدف داشته باشیم؟

محمد ظلی نیا
26 اردیبهشت 1399

قبل از سخنرانی چه کارهایی انجام دهیم؟

محمد ظلی نیا
23 اردیبهشت 1399

چگونه یک سخنرانی موثر ارائه دهیم؟

محمد ظلی نیا