×

دسته: هوش هیجانی

08 اردیبهشت 1399

چطور مثبت حرف بزنیم؟

محمد ظلی نیا
06 اردیبهشت 1399

تکنیک های اعتبار بخشی به ارتباطات

محمد ظلی نیا
03 اردیبهشت 1399

داستان زندگی احد عظیم زاده

محمد ظلی نیا
تکنیک های قوی کردن صدا
02 اردیبهشت 1399

تکنیک های قوی کردن صدا

محمد ظلی نیا
16 تیر 1398

مغز انسان چگونه کار می کند؟

محمد ظلی نیا
09 خرداد 1398

هوش هیجانی چیست؟

محمد ظلی نیا