×

دسته: آموزش و یاد گیری

نه گفتن
16 فروردین 1400

چطور نه گفتن خود را تقویت کنیم

محمد ظلی نیا
انگیزه
11 فروردین 1400

چطور انگیزه درونی را تقویت کنیم ؟

محمد ظلی نیا
افزایش عملکرد
09 فروردین 1400

چطور عملکرد خودمان را افزایش دهیم ?

محمد ظلی نیا
ارتباط
07 فروردین 1400

تقویت مهارت های ارتباطی

محمد ظلی نیا
ترس و اضطراب
25 اسفند 1399

چرا وچگونه میترسیم ؟

محمد ظلی نیا
آموزش دستشویی رفتن کودکان
23 اسفند 1399

آموزش دستشویی رفتن به کودکان

محمد ظلی نیا
آیین دوست یابی
19 اسفند 1399

آیین دوست یابی وتاثیر آن بر افراد

محمد ظلی نیا
راه های تقویت حافظه
03 دی 1399

راه های تقویت حافظه

محمد ظلی نیا
ژست های دست در سخنرانی
11 تیر 1399

ژست های دست در سخنرانی

محمد ظلی نیا
چگونگی رسم مایند مپ
04 تیر 1399

چگونگی رسم مایند مپ

محمد ظلی نیا
18 خرداد 1399

چرا باید هدف داشته باشیم؟

محمد ظلی نیا
24 اردیبهشت 1399

داستان زندگی مانی خوشبین

محمد ظلی نیا