×

دسته: توسعه فردی

آدم عصبی
21 فروردین 1400

چطور با ادم عصبی برخورد کنیم ؟

محمد ظلی نیا
تمرکز
19 فروردین 1400

چطور تمرکز خود را تقویت کنیم ؟

محمد ظلی نیا
نه گفتن
16 فروردین 1400

چطور نه گفتن خود را تقویت کنیم

محمد ظلی نیا
ارابه
14 فروردین 1400

اثر ارابه موسیقی چیست؟

محمد ظلی نیا
انگیزه
11 فروردین 1400

چطور انگیزه درونی را تقویت کنیم ؟

محمد ظلی نیا
پذیرای افکار دیگران
10 فروردین 1400

پذیرای افکار دیگران باشیم

محمد ظلی نیا
افزایش عملکرد
09 فروردین 1400

چطور عملکرد خودمان را افزایش دهیم ?

محمد ظلی نیا
ارتباط
07 فروردین 1400

تقویت مهارت های ارتباطی

محمد ظلی نیا
ترس و اضطراب
25 اسفند 1399

چرا وچگونه میترسیم ؟

محمد ظلی نیا
آموزش دستشویی رفتن کودکان
23 اسفند 1399

آموزش دستشویی رفتن به کودکان

محمد ظلی نیا
آیین دوست یابی
19 اسفند 1399

آیین دوست یابی وتاثیر آن بر افراد

محمد ظلی نیا
ادمای سمی زندگی
13 اسفند 1399

آدمای سمی زندگیت رو حذف کن

محمد ظلی نیا
حل مسئله در هفت گام
04 اسفند 1399

حل مسئله در هفت گام

محمد ظلی نیا
تکنیک پومودورو چیست؟
26 بهمن 1399

تکنیک پومودورو چیست؟

محمد ظلی نیا