×

دسته: مقالات

11 تیر 1399

ژست های دست در سخنرانی

محمد ظلی نیا
10 تیر 1399

نمایش های مختلف شست در سخنرانی

محمد ظلی نیا
09 تیر 1399

ژست های دست و صورت در سخنرانی

محمد ظلی نیا
04 تیر 1399

چگونگی رسم مایند مپ

محمد ظلی نیا
31 خرداد 1399

تاثیر حرکات دست در گفت و گو

محمد ظلی نیا
27 خرداد 1399

نکاتی که لحن شما را قدرتمند می کند

محمد ظلی نیا
18 خرداد 1399

چرا باید هدف داشته باشیم؟

محمد ظلی نیا
26 اردیبهشت 1399

قبل از سخنرانی چه کارهایی انجام دهیم؟

محمد ظلی نیا
24 اردیبهشت 1399

داستان زندگی مانی خوشبین

محمد ظلی نیا
23 اردیبهشت 1399

چگونه یک سخنرانی موثر ارائه دهیم؟

محمد ظلی نیا
21 اردیبهشت 1399

چگونه از سخنرانی خود نتیجه گیری کنیم؟

محمد ظلی نیا