×

دسته: آموزش رایگان

نه گفتن
16 فروردین 1400

چطور نه گفتن خود را تقویت کنیم

محمد ظلی نیا
ارابه
14 فروردین 1400

اثر ارابه موسیقی چیست؟

محمد ظلی نیا
افزایش عملکرد
09 فروردین 1400

چطور عملکرد خودمان را افزایش دهیم ?

محمد ظلی نیا
ترس و اضطراب
25 اسفند 1399

چرا وچگونه میترسیم ؟

محمد ظلی نیا
ترس از سخنرانی چیست؟
22 دی 1399

ترس از سخنرانی چیست؟

محمد ظلی نیا
01 خرداد 1399

آیا فن بیان به درد همه میخوره؟

محمد ظلی نیا
01 خرداد 1399

تاثیر استرس در ارتباطات

محمد ظلی نیا
01 خرداد 1399

ستایش

محمد ظلی نیا
01 خرداد 1399

چرا صدامون رو دوست نداریم؟

محمد ظلی نیا
22 اردیبهشت 1399

چگونه نفوذ کلام داشته باشیم؟

محمد ظلی نیا
20 اردیبهشت 1399

یوسف پیامبر

محمد ظلی نیا
17 اردیبهشت 1399

چطور صدای جذابی داشته باشیم؟

محمد ظلی نیا
13 اردیبهشت 1399

چطور در 30 ثانیه خودمان را معرفی کنیم؟

محمد ظلی نیا
11 اردیبهشت 1399

انیمیشن توربو

محمد ظلی نیا
08 اردیبهشت 1399

چطور متن سخنرانی خود را بنویسیم؟

محمد ظلی نیا