آکادمی ظلی نیا

کارما(karma)کلمه‌ای از زبان سانسکریت به معنای بازگشت برگرفته شده است است. مفهوم کارما به عملکرد انسان در زندگی می‌پردازد. کارما می‌گوید، عملکردهایی که در زندگی داریم، به طور خودکار نتایجی در زندگی ما می‌گذارند. در واقع کارما می‌گوید، رفتار هر کس در زندگی، نیرویی ایجاد می‌کند که چگونگی زندگی آن فرد را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر قانون کارما می‌گوید، هر کاری را که انجام می‌دهیم نتیجه آن به خودمان باز می‌گردد.

در قانون جذب نیز بر مفهوم کارما بسیار تاکید شده است. کارما یک قانون انکار ناپذیر در هستی است و ارتباط بین اعمال شما و سرنوشت شما را توضیح می دهد.

قوانین کارما

1- قانون تشابه و کارما : «هرچه بکارید، برداشت می‌کنید»

تعریف سادۀ قانون تشابه این است که افکار و اعمال ما عواقبی دارند، خوب یا بد.

اگر آرامش، عشق، هماهنگی، رونق و غیره را طلب کنیم، باید همسو با آن‌ها رفتار نماییم. این قضیه را با عنوان «قانون علت و معلول» نیز می‌شناسند.

همچنین انرژی‌ حاصل از فکر و عملی که ما به این دنیا وارد می‌کنیم، عواقب آنی یا غیر آنی به دنبال خواهد داشت. طبق قانون کارما کائنات همان چیزهایی را به شما بازمی گردانند که شما به کائنات هدیه داده اید.

برای داشتن چیزهایی که خواهانش هستید، باید خودتان همان چیزها را داشته باشید و به کائنات ارائه کنید.

2_قانون تواضع و کارما : «نپذیرفتن آن‌چه که هست منجر به استمرار آن‌چه که هست می‌شود.»

اگر چیزهایی که هم اکنون می بینیم را دشمن خود تلقی می کنیم و چیزها و کسانی هستند که خصوصیات منفی دارند یعنی خود ما نیز بر درجات بالایی از جهان هستی متمرکز نیستیم و آن خصوصیات منفی درون خود ماست و اگر به جای ایجاد تغییر در مسائل منفی بر خود مسائل منفی تمرکز کنیم،در نقطۀ صفر درجا خواهیم زد.دوستان این اصل و قانون کارما را من خیلی دوست دارم و تصور می کنیم تنها «پذیرش» شرایط کنونی راز موفقیت و پیشرفت افراد موفق جهان است.

3- قانون رشد و کارما : «رشد ما فراتر از هر شرایطی است.»

تنها چیزی که ما بر آن کنترل داریم، خودمان است.

اقدام و عملی که پس از انگیزه شکل می‌گیرد، شرایط مثبت یا منفی را در زندگی ما رقم می‌زند. تغییر حقیقی فقط زمانی رخ می‌دهد که متعهد شویم آن‌چه که در قلبمان هست را تغییر دهیم.

طبق قانون کارما برای رشد و تعالی خویش، باید خودمان را تغییر دهیم، نه شرایط و چیزهای پیرامونمان را.

کارما می گوید: دنیای تو زمانی تغییر می کند که خود تو تغییر کنی.

4– قانون مسئولیت و کارما : «زندگی ما نتیجه کارهای خودمان است، نه چیز دیگری.»

هنگامی که در زندگی ما آشوب وجود دارد، اغلب به این دلیل است که درون خودمان آشوب است. اگر می‌خواهیم زندگی خودمان را تغییر دهیم، باید چارچوب ذهنی و پیرامون خود را عوض کنیم.

ما باید مسئولیت هرآنچه در زندگیمان وجود دارد را بپذیریم و براساس قانون کارما بپذیریم هر آنچه در پیرامون ما وجود دارد انعکاس درون خود ماست.

5- قانون تمرکز و کارما : «شما نمی‌توانید در یک زمان به دو چیز مختلف فکر کنید»

هیچکس نمی‌تواند توجه خود را بر بیش از یک موضوع متمرکز نماید. اگر افکار شما بر ارزش های معنوی متمرکز است امکان ندارد افکار سطح پایینی همچون حسادت و خشم داشته باشید و برعکس اگر ما افکار و اعمال منفی داشته باشیم نمیتوانیم انتظار رشد معنوی را بکشیم. ما باید توجه خود را به طور کامل روی خواسته هایمان متمرکز کنیم تا به خواسته‌های مطلوب خویش برسیم. اما شاید بگوید من با این قانون کارما موافقم ولی ذهنی بسیار آشفته و پریشان دارم و قادر نیستم تمرکز کنم! در این صورت حتماً پکیج بسیار شگفت انگیز اثر زایگارنیک روانشناس روس را تهیه کنید و ذهنتان را به آرامش و تمرکز دعوت کنید. یادتان باشد قانون تمرکز کارما قدرت می آورد.

6- قانون بخشش و کارما : «نشان دادن از بخشش حاکی از نیات حقیقی است.»

 به زبان ساده: آن‌چه که ما ادعا می کنیم و آن را باور داریم، باید در اعمالمان نیز تجلی یابد. بخشش یک فضیلت است، به شرطی که مشتاق کمک به سایرین باشیم. بدون ذات بخشنده، رشد معنوی تقریباً غیرممکن است. کمترین اثر بخشش تقویت قدرت روان و افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس است.

7- قانون تغییر و کارما : «تاریخ خود را تکرار خواهد کرد مگر اینکه تغییر کند.»

تعهد آگاهانه نسبت به تغییر، تنها راه برای تاثیرگذاری بر گذشته است. تاریخ در مسیر غیرسازنده‌ای ادامه خواهد یافت، مگر اینکه انرژی‌های مثبت، جهت آن را عوض نمایند.

8- قانون اینجا و اکنون و کارما: «زمان حال تنها چیزی است که ما داریم.»

نگاه نادمانه و همراه با پشیمانی به گذشته و نگاه ناامیدانه به آینده، فرصت سود بردن از زمان حال را از شخص می‌گیرد.

افکار و الگوهای رفتاری کهنه اجازه نمی‌دهند که نسخۀ جدیدی از آن‌ها داشته باشیم و باعث می‌شوند فرصت‌های حال و پیشرفت از دست برود. به پشت سر خود نگاه کنید تا ببینید چه چیزی مانع از حضور شما در اینجا و اکنون بوده است.

9_قانون صبر و پاداش و کارما : «هیچ چیز ارزشمندی بدون “ذهنیت صبور” ایجاد نمی‌گردد.»

صرفاً با فکرهای زیبا به خواسته‌های خود نمی‌رسیم. هرچیزی که ارزشمند است، به مقداری تلاش نیاز دارد.

پاداش اعمال ما فقط از طریق صبر و استقامت به دست می‌آید و نه چیز دیگری. پاداش‌ها نتایج پایانی نیستند.

حقیقت این است که لذت دائمی از طریق این دانش به دست می‌آید که بدانیم چکار کنیم و چگونه انتظار پاداش کاری که انجام داده‌ایم را بکشیم؛ یعنی آگاهانه صبور باشیم.

10_قانون کارما می گوید هرچه کنی به خود کنی.

وقتی می گوییم کارما قانون عمل و عکس العمل است، نکته جالب توجه آن است که بدانیم قانون کارما براساس نیت افراد عکس العمل نشان می دهد؛ فرض کنید دو شخص مختلف آمپولی را به شخص بیماری می زنند، یکی به قصد نجات بیمار و دیگری به قصد کشتن بیمار! نیت پزشک نیت خوب و نجات بیمارش است و نیت شخص دیگر، نیت پلیدی است و قانون کارما براساس نیت هریک از آنها اعمالشان را به خودشان برمیگرداند.

11- براساس قانون کارما انرژی شما چند برابر بازمی گردد.

هرگز تصور نکنید به همان اندازه ای که انرژی صرف می کنید ، به همان اندازه نیز دریافت خواهید کرد! از نظر قانون کارما وقتی شما آغازگر یک عمل خوب یا بد هستید، انرژی حاصل از عمل شما در یک چرخه نامتناهی قرار می گیرد و براساس قانون کارما چندین برابر همان انرژی به خودتون بازمیگردد.

بعنوان مثال وقتی شما از راننده تاکسی بخاطر رفتار خوبش تشکر می کنید،راننده با دریافت انرژی خوب شما بقیه روز را با انرژی مثبت بیشتری کار می کند و حال خوب خودش را به سایر مسافرانش نیز منتقل می کند و افراد بیشتری انرژی خوب شما را دریافت می کنند و آنها نیز بقیه روز خود را با انرژی مثبت بیشتری سپری می کنند و این چرخه به همین شکل ادامه پیدا می کند و مطمئن باشید طبق قانون کارما انرژی مثبت بسیار بیشتری به خود شما که آغازگر چرخه بوده اید بازخواهد گشت و برعکس.

12- براساس قانون کارما بازگشت کامل اعمال در این دنیا امکان پذیر نیست.

جازه دهید این سوال را از خودتان بپرسم؟!

آیا امکان مجازات صددرصدی قاتلی که مثلا 10 نفر را به قتل رسانده است یا کسی که در طول زندگیش دست به جنایت های بزرگی زده است در همین دنیا وجود دارد!!

یا برعکس، آیا امکان جبران صددرصدی کارهای خوبی که یک شخص در طول زندگیش انجام داده و به افراد بسیار زیادی کمک کرده است و آثار خوبی های او حتی بعداز مرگش نیز وجود دارد، در این دنیا وجود دارد!!!

1_همه به یک اندازه قانون کارما را درک نمی کنند.

بعضی از افراد زودتر پی به قانون کارما می برند و نتایج آن را درک می کنند و بعضی ها نیز دیرتر یا اصلا متوجه نمی شوند!

اگر شیشه پنجره اتاقتان را خوب تمیز کرده باشید، به محض اینکه کسی روی شیشه دست بگذارد، متوجه لکه روی آن می شوید، چرا؟!چون شیشه شفاف است و کثیفی ها و تمیزی ها را سریع تر نشان میدهد؛ بنابراین افرادی که ضمیر و باطن شفاف تری دارند، انرژی حاصل از قانون کارما را سریع تر متوجه می شوند و برعکس.

2_نمی توان همه پدیده ها را با قانون کارما تفسیر کرد.

بطور حتم نمیتوان تمام اتفاقات و رویدادهای زندگی را به قانون کارما نسبت داد چرا که این دنیا متشکل از قوانین بسیاری است که در رخداد اتفاقات پیرامون ما نقش اساسی دارند و قانون کارما هم یکی از همین قوانین است بنابراین قرار نیست بعداز مطالعه این مقاله همه چیز را به قانون کارما نسبت بدهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 2 =