×
خانه » مقالات » توسعه فردی » آداب معاشرت » پذیرای افکار دیگران باشیم
10 فروردین 1400

پذیرای افکار دیگران باشیم

دراین مقاله ،باتکنیک هایی آشنا میشویم که با آنها میتوانید همانطور به دیگران گوش دهید که میخواهید به شما گوش دهند .همچنین یاد خواهید گرفت چگونه میتوان بدون آنکه احساسات ،نیاز ها وعلایق ،سد راه درک وفهمتان شوند ،آنچه را که می شنوید درک ،تفسیر و ارزیابی کنید . در این مقاله میفهمید چه کار کنید تا افراد راحت حرفشان را بزنند،از پیش آمدن سوتفاهم ها جلوگیری کنید ،کشمکش ها را حل وفصل واعتماد طرف مقابل را جلب کنید .به علاوه ،با تمرین گوش دادن فعال ،بهره وری خود را در محیط کار بهبود ببخشید و توانایی تان را در تاثیر گذاری ،ترغیب وگفت وگوی موفقیت آمیز افزایش دهید .

پذیرای افکار دیگران

گوش دادن با هدف درک افراد

استفان کاوی در کتاب خود با عنوان هفت عادت مردمان موثر میگوید:«ابتدا به دنبال درک دیگران باشید وسپس در پیاینکه دیگران شما را درک کنند .»نکته محوری ومرکزی گوش دادن فعال ،علاقه و اشتیاق برای درک چیزی است که طرف مقابل میخواهد انتقال دهد. هنگام گوش دادن ،این نکته را به خاطر داشته باشید که مردم اغلب ،تمام انچه را که فکر و احساس میکنند برزبان نمی آورند.برای دریافت مفهوم کامل چیزی که انتقال می دهند ،باید توجه خاصی به رفتار های غیر کلامی شخص داشته باشید ،چیزهایی مثل لحن ،سرعت وتن صدا وهمین طور زبان بدن وکلماتی که به کار می برد .

چند راهنمایی ساده برای تقویت مهارت گوش دادن :

-رودروی گوینده بنشینید

-ارتباط چشمی برقرار کنید

-عوامل بیرونی حواس پرتی را به حداقل برسانید

-پچ پچ های درونیتان را متوقف کنید

-واکنشی همراه با علاقه نشان دهید

– ذهن تان راباز نگه دارید

-اجازه دهید افراد مطالبشان را بیان کنند

-خودتان را درگیر گفت وگو ها کنید

کاستن از موانع

گاهی وقتا نمی خواهید آنچه را که طرف مقابل می خواهد بگوید بشنوید ،به خصوص وقتی پیام اوبرای شما آزار دهنده یا تهدید آمیز باشد . در این مواقع ،می توانید روی خودرا برگردانید ،به افراد بگویید که به افکارشان اهمیت نمی دهید یا به بد ترین شکل ممکن بگویید که فکرنمیکنید آنچه آنها میگویند ارزش شنیدن داشته باشد.

اگر زمانی که میخواهید گوش بدهید ،چنین حصار هایی به وجود آورید ،در واقع فرصت خود را در مواجهه با مسائل بغرنج در روابطتان محدود میکنید و توانایی تان را برای حل مشکلات پیچیده کاهش دهید .کم کردن موانع به شما امکان می دهد آنچه دیگران میگویند ونیز نحوه ی تفکر و احساس انها را درک کنید .وقتی کسی حقایق تلخی را به شما میگوید ،بدون توجه به اینکه پذیرفتن آن چقدر برایتان دردناک است ،گوش دهید تا به دیدگاه طرفمقابل پی ببرید . این احتمال را درنظر بگیرید که ممکن است شنیدن آن حقایق برایتان مفید باشد .

پذیرای افکار دیگران

کنار گذاشتن قضاوت

اگر میخواهید نشان دهید که حرف های طرف مقابل را میفهمید ،طوری که احساس کند پذیرفته ودرک شده ،هر نوع قضاوتی را که ممکن است به ذهن تان برسد ،رها کنید ؛زیرا هم وقتی در مورد شخص مقابل وهم وقتی درباره ی اصل موضوع یا عقایدش قضاوت میکنید ، درواقع مانع این میشوید که از طریق گوش دادن بتوانید طرف مقابلتان را درک کنید .هدف شما در گوش دادن فعال ،بذل توجه کامل به شخص گوینده ،ازجمله انتخاب واژگان ،لحن صدا وزبان بدن اوست ،علاوه براین میخواهید به دیدگاهش هم پی ببرید . هنگامی که از قضاوت درباره ی افراد یا موضوع صحبتشان خودداری میکنید ،درواقع نشان میدهید که برای گوش دادن به تجربه های درونی آنها اشتیاق دارید .هرچقدر موقع گوش دادن همدلی خود را بیشتر نشان دهید ،آن هاهم بیشتر مشتاق شنیدن حرف  های شما می شوند .

پذیرای افکار دیگران

کنار گذاشتن دیده گاهایتان

حقیقت این است که نظرات شخصی شما میتواند مانع شناخت شود .ممکناست در دام این فکر بیفتید که نظرات شما ارزشمند تر از چیزهایی است که دیگران میگویند واز روی بیصبری ،سخنان انها را پیش از اینکه افکارشان را کاملا ابراز کنند قطع کنید . اگر شماهم تجربیاتی شبیه من داشته باشید ،میفهمید وقتی دیگران اجازه ندهند قبل از گفتن دیدگاهشان ،نظراتتان را ابراز کنید ،چقدر آزرده خاطر میشوید .اجازه دهید دیگران به صحبت هاییشان خاتمه دهند . سعی نکنید با گفتن اینکه با نظرات آنها موافق نیستید ،صحبتشان را قطع کنید . به خودتان فرصت شناخت دیدگاه دیگران را بدهید تا گفت وگویتان دچار وقفه یا به طور علنی منجر به یک مشاجره نشود .

توجه کردن به کلمات و رفتار اشخاص

مطمینم شماهم گهگاه افرادی را دیده اید که میگویند «ما فوق العاده ایم!»و درعین حال متوجه شده اید که آنها چندان هم فوق العاده به نظر نمی رسند :عضله های صورتشان آویزان ،چشم هایشان کم فروغ ولحن صدایشان یکنواخت وکسل کننده است.وقتی متوجه تناقض میان گفته های شخص و نحوه ی بیان پیامش میشوید ،تامل کنید .طرز صحبت هر فرد ،ازجمله واژه های مورد استفاده ،حالت های چهره و شکل حرکات بدن ،منعکس کننده ی وضعیت ذهنی آن هاست .

شنیدن آنچه مردم به زبان نمی آورند

برای شنیدن چیزهایی که شخص نمیگوید ،باید درپی این باشید که بفهمید چه چیری برای آن شخص مهم است ؛سپس باید حس ششمتان را فعال کنید تا به نگرش ها ،احساسات و باور هایی که گوینده مخفی میکند ،پی ببرید . برای درک احساسات طرف مقابل ،باید باعواطف خودتان نیز ارتباط داشته باشید تا بتوانید عواطف اورا درک کنید . برای مثال ،اگر کسی دستپاچه ،معذب یا خجالتی به نظر می آمد وشما توانستید همان احساس را در خودتان ایجاد کنید ،بهتر میتوانید احساس همدلی کنید تا وقتی که از احساساتتان غافل باشید وانکار کنید یا حتی صرفا اطلاعی از آن ها نداشته باشید .

شناخت قالب ذهنی طرف مقابل

افراد بسیار موفق در برقراری ارتباط می دانند که چه چیزی برای طرف مقابلشان اهمیت دارد . آنها بعه کلمات گوینده و رفتار غیر کلامی او توجه میکنند تا آنچه را میگوید و احساس میکنتد ،درک کنند .

سوال کردن به منظور بررسی درک شما

یکی از ابتدایی ترین و با ارزش ترین درس هایی که در مقام مشاوره یاذ گرفته ام پرسیدن سوال هایی برای درک وشناخت بیشتر است . تنها با تایید درک خودم از نیاز های و نگرانی های مراجعانم است که می توانم به افراد در صورت مقتضی به سازمان کمک کنم .طرح سوال باز «پرسش خهایی که نمیتوان مستقیم با «بله »یا «خیر»به آنها جواب داد»ساده ترین راه بررسی برداشت خود وبه دست آوردن اطلاعات بیشتر است .سوالاتی که با «کی ، کجا ،چطور وچه کسی »شروع میشوند ،به شما کمک میکند تا صحبت های طرف مقابل را درک کنید ؛زیرا افراد را تشویق میکنید که جزییات بیشتری از جمله احساست ،باور ها ونگرش های خود را هم ابراز کنند .

بازگویی برای روشن شدن مطلب

بازگو کردن آنچهیک شخص به شما می گوید ،مهارتی است که باید از آن برخوردار باشیم؛زیرا باعث ایجاد اعتماد وشکل گیری یک گفت وگوی سازنده میشود .بازگویی مطالب ،مطمین تان میکند که نکته مبهمی باقی نمانده وشما وگوینده «هم در راستاوهم داستان» شده اید .وقتی شما گفته های دیگران را با کلمات خودتان باز گو کنید ،با تشویق آن ها به روشن کردن وبسط چیزهایی که گفته اند،میتوانید به اطلاعات بیشتری دست یابید .بیان مجدد اطلاعاتی که دریافت میکنید نشان میدهد که به دیدگاه های آن ها و آنچه احساس می کنند علاقه مندید.مانند بسیاری از کارهای دیگر درزندگی ،وقت شناسی اهمیتی اساسی دارد شما میتوانید با انتخاب لحظه ی مناسب برای ارائه بازخورد چیزهای که شنیده اید ،از معایب بالقوه ی باز گویی بپرهیزید .درضمن هنگام بازگویی ،ادب را رعایت کنید تا میان شما و فردی که ممکناست عواطفشاوج گرفته باشد ،دشمنی به وجود نیاید.

به افراد اطمینان دهید که حرف هایشان را شنیده اید

راز تبدیل شدن به فردی موفق در برقراری ارتباط ایت است که شنونده ی خوبی باشید.وقتی افراد بدانند که حرف هایشان را شنیده وافکار،احساسات وایده هایشان را درک کرده اید ،تمایل بیشتری برای برقراری ارتباط با شما پیدا میکنند .هدیه ای که میتوانید به افراد بدهید این است که به آنها اطمینان دهید واقعا حرف هایشان را شنیده اید .برای این کار باید روی آنچه میگویند تمرکز کرده و انچه را که می شنوید بازگو کنید تا مطمین شوید حرف های طرف مقابل را فهمیده اید.

پذیرای افکار دیگران

برای تصحیح اشتباهاتتان آماده باشید

حتی اگر قصد داشته باشید تا حد ممکن نظرات فرد مقابل را درک کنید واز قضاوت بپرهیزید ونیز با وجود تمایلتان به تایید احساسات یک شخص ،باز هم ممکن است گهگاه دچار اشتباه شوید. در این مواقع ،به بازخوردی که گوینده ارائه میکند گوش دهی و درمورد نکته ای که میگوید بحث نکنید .از آن بخاطر بازخوردیکه داده اند تشکر کنید و سوال بیشتری برای روشن شدن مطلب بپرسید . از آنها بخواهید مواردی را که اشتباه کرده اید به شما بگویند .این کار همیشه به شفاف شدن موضوع کمک میکند . وقتی میپذیرید اشتباهاتتان تصحیح شود،درواقع نشان میدهید برای گوینده احترام قائلید و میخواهید هرکاری که از دستتان برمی آید انجام دهید تا ارتباطتان تقویت شود .

درک معنای پنهانی کلمات

اگر فکر میکنید به چیزهایی که فراتر از آنچه گوینده میگوید پی ببرید،با سوال هوشمندانه باعث روشن شدن بیشتر مطلب شده تا مطمئن شوید تمام مطالب آن شخص را شنیده و فهمیده اید. این سوالات میتوانند ساده باشند ،درحد یک مثال برای درک چیزی که گوینده گفته است .سوال هوشمندانه میتواند اطلاعاتی بدست دهند که فکر میکنید افراد از گفتن آنها سر باز می زنند . اگر حس میکنید شخصی به عمد اطلاعاتی را از شما دریغ میکند ،برای مثال احساساتش را مخفیی میکند یا داده های مهمی را بروز نمی دهد،سوالاتی بپرسید تا به عمق معانی پنهان در کلماتش پی ببرید . موقع پرسیدن سوال از کسی که میخواهید مقاومت کند یا از پاسخ به سوال شما طفره میرود ،همیشه همدلی و ادبتان را نشان دهید. گاهی اوقات افراد نمیخواهند به سوالات شما پاسخ دهند ؛زیرا برای در میان گذاشتن اطلاعات شخصی شان با شما احساس راحتی نمیکنند .در این مواقع باید پا پس بکشید ونشان دهید که اورا درک میکنید .همانطور که گفته شده گاهی مجبورید از طرف مقابل سوالاتی بپرسید که نمیخواهد به آنها جواب دهد وتجارب درونی اشرا ابراز کند ،در این مواقع ،مطمئن شوید که توجه  لازم را به احساسات طرفمقابل نشان داده اید آنگاه تا احساس نکرده اید از تروریست شناخته شده ای بازجویی میکنید که اطلاعات ارزشمندی را مخفی کرده و به هر طریق ممکن به کارتان ادامه دهید!

احترام گذاشتن به احساسات دیگران

چه با احساست افراد موافق باشید و چه مخالف ،از قضاوت کردن بپرهیزید .احساسات افراد از تجربه های شخصی شان نشئت میگیرد واگر چه ممکن است در درک احساسات دچار مشکل شوید ،بپرهیزید که تجربه ی هر شخص منحصر به فرد است وبرای خودش ارزش وحقیقت دارد . وقتی این گونه عمل کنید ،در ها را به روی ار تباط عاری از تعصب ،غیر انتقادی وبدون قضاوت باز میگذارید . برای مطالعه ی بیشتر درمورد این مهارت ،به محبث «کنار گذاشتن قضاوت »رجوع کنید .به احساسات طرف مقابلتان احترام بگذارید تا احساس ارزشمند بودن کند .وقتی افراد احساس کنند برای انها ارزش قائلید ،احتمالا حاضر میشوند اطلاعاتی را با شما در میان بگذارید که اگر غیر از آن بود ،در اختیارتان نمیگذاشتند.

پذیرای افکار دیگران

محمد ظلی نیا

مدرس توسعه فردی و مالی، نویسنده کتاب انسان قدرتمند، برگزار کننده سمینارهای مختلف در سراسر کشور، بنیانگذار موسسه رواق اندیشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × سه =