این که 5 سال دیگه هایی کجا هستی بستگی داری به کارهایی داره که امروز میکنی
021-88539565 - 09120699830
معجزه کلمات
2019/11/02 - 11 بازدید

کاملاً ثابت شده که کلمات هم قدرت دارند و همه ما از تأثیر کلمات منفی بر افکار و اعمال خودمون آگاه هستیم، اما همین الفاظ و کلمات منفی میتونن ما رو تحت تأثیر قرار بدن ، مگر این که تلاش کنیم هنگام صحبت در مورد خودمون یا صحبت با دیگران از کلمات  مثبت و مناسبی استفاده کنیم

مطالعه  شناخت تیپ های شخصیتی(MBIT)