×

۱,۱۳۰نفر

از دوره های آکادمی ظلی نیا نتیجه گرفته‌اند

آمار و ارقام نشانگر

موفقیت دانشجویان

ما می باشد‍‍‍

دوره اموزشی

21
دوره آموزشی

دانشجو

66
دانشجو

زمان آموزش


ساعت آموزش

جوایز


فارغ التحصیل

چطوری با چندین تکنیک خوب و تمرین

با ارتباطات زندگی شادتری داشته باشیم

همین الان کتاب را تهیه نمایید

انسان قدرتمند

نظر برخی دانشجویان

اراده طلایی های آکادمی ظلی نیا