×

دسته: آموزش ارتباط با مشتری

07 فروردین 1399

چگونه یک سخنرانی را شروع کنیم؟

محمد ظلی نیا
02 اردیبهشت 1398

چطور بدون خجالت کشیدن نه بگوییم؟

محمد ظلی نیا