×

آخرین نوشته ها

18 تیر 1399

محمد ظلی نیا
11 تیر 1399

ژست های دست در سخنرانی

محمد ظلی نیا
10 تیر 1399

نمایش های مختلف شست در سخنرانی

محمد ظلی نیا
09 تیر 1399

ژست های دست و صورت در سخنرانی

محمد ظلی نیا
04 تیر 1399

چگونگی رسم مایند مپ

محمد ظلی نیا
31 خرداد 1399

تاثیر حرکات دست در گفت و گو

محمد ظلی نیا
27 خرداد 1399

نکاتی که لحن شما را قدرتمند می کند

محمد ظلی نیا
18 خرداد 1399

چرا باید هدف داشته باشیم؟

محمد ظلی نیا
01 خرداد 1399

آیا فن بیان به درد همه میخوره؟

محمد ظلی نیا
01 خرداد 1399

تاثیر استرس در ارتباطات

محمد ظلی نیا
01 خرداد 1399

ستایش

محمد ظلی نیا
01 خرداد 1399

چرا صدامون رو دوست نداریم؟

محمد ظلی نیا